Algemene voorwaarden

Lidmaatschap

 • Bij interesse biedt Basickx een gratis eerste proefles aan ter waarde van € 10. Voor het nemen van een proefles wordt verzocht een afspraak te maken via info@basickx.nl.
 • Inschrijving is mogelijk via de website. Na inschrijving ontvangt de leerling per e-mail een verzoek voor het machtigen van Basickx voor automatische incasso voor de contributie. Het bedrag zal binnen 14 dagen na machtiging afgeschreven worden. Toegang tot de les is pas mogelijk wanneer de contributie is betaald.
 • Inschrijfkosten zijn eenmalig.
 • Wanneer een lidmaatschap bij Basickx wordt aangegaan, wordt deze zonder opzegging verlengd.
 • Opzegging van een abonnement kan enkel via info@basickx.nl.
 • Bij het aangaan van een nieuw lidmaatschap is er een vastgestelde periode van drie maanden, daarna is er is bij alle abonnementen sprake van een opzegtermijn van een maand.
 • Een lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Het bedrag van het abonnement wordt op de 1e van de maand (september tot en met juni) via automatische incasso afgeschreven van het bij ons bekende rekeningnummer. In juli en augustus wordt er niets afgeschreven. Het abonnement loopt na de zomer automatisch verder, tenzij je je vóór augustus hebt uitgeschreven.
 • Na aanvang van de lessen is restitutie van het lesgeld niet meer mogelijk.
 • Er kan in overleg na start van het lesjaar nog ingestroomd worden. Het lesgeld blijft de eerste twee maanden 100%.
 • In het tarief is één lesuitval berekend in geval van ziekte of nood.
 • Optredens kunnen ook gelden als les.
 • Basickx behoudt zich te allen tijde het recht de tijden en tarieven te wijzigen.
 • Bij inschrijving van minimaal 6 leerlingen gaat de les door. Basickx behoudt zich het recht lessen te annuleren bij aanvang van het schooljaar wanneer dit minimum niet is behaald. Restitutie van het lesgeld zal plaatsvinden.

Lessen

 • De leerling schrijft zich in voor één of meerdere vaste tijdstippen in de week. Basickx deelt de leerlingen in op basis van leeftijd op een vast tijdstip. De leerling dient zich aan de vastgestelde lesuren te houden.
 • De leerling dient 5 tot 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn voor een snelle wisseling tussen de lessen.
 • Wanneer de leerling niet aanwezig kan zijn, dient de docent hiervan tijdig op de hoogte gebracht te worden per e-mail.
 • Het is niet toegestaan voor ouders, bekenden of onbekenden om tijdens de lessen in de zaal te komen en naar de lessen te kijken. Uitsluitend in nader overleg met de docent wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • Bij voorkeur draagt de leerling bij de les modern/jazz een zwarte legging met een zwart strak shirt of een balletpak. Schoenen zijn niet nodig. Het is niet toegestaan om in alledaagse kleding de les te volgen.
 • De leerling neemt geen overbodige kledingstukken of spullen mee in de danszaal.
 • Basickx huurt ruimtes bij de Annaschool, Onder de Mast, Rijserf en Koutershof. Wij vragen de leerlingen met respect met deze ruimtes om te gaan. Alle regels die in het desbetreffende gebouw gelden, gelden ook in de lesruimte van Basickx.
 • De leerling is zelf verantwoordelijk om zijn of haar afval na de les op te ruimen (flesjes, verpakkingen, etc.).
 • Er mogen geen mobiele telefoons aan in de lesruimte.
 • Basickx behoudt zich het recht gemaakte foto’s en video’s tijdens de lessen, repetities of optredens te gebruiken ter promotionele doeleinden, zowel online als offline. Wij zullen hiervoor jaarlijks toestemming aan u vragen bij aanvang van het schooljaar. U bent niet verplicht om toestemming te geven.

Aansprakelijkheid

 • De leerling dient zelf zorg te dragen voor een goed beheer van persoonlijke eigendommen. Basickx is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen in of rond de lesruimte.
 • Basickx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke schade of letsel die ontstaat tijdens de lessen. Deelname aan de lessen en verblijf in de lesruimte gebeurt geheel op eigen risico. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door de leerling gedragen.
 • Leerlingen met verhoogde gezondheidsrisico’s hebben voor deelname aan de lessen met een arts overlegd of zij aan de lessen kunnen deelnemen.

Contactgegevens

BASICKX
Katerstraat 43
4881 AP Zundert
06-30655858

www.basickx.nl
info@basickx.nl

K.v.K. Breda 63330113