Algemene voorwaarden

Lidmaatschap

 • Bij interesse biedt Basickx een gratis eerste proefles aan. Voor de musical lessen zijn dit 2 lessen ivm 2 docenten.
  Neem contact op met info@basickx.nl
 • Inschrijving is mogelijk via de website. Na inschrijving ontvangt de leerling per e-mail een verzoek voor het machtigen van Basickx voor automatische incasso voor de contributie.
 • Inschrijfkosten zijn eenmalig, deze bedraagt €10,-
  Dit bedrag betaald u voor inschrijving van een nieuw lid.
 • Wanneer een lidmaatschap bij Basickx wordt aangegaan, wordt deze zonder opzegging verlengd.
 • Opzegging van een abonnement kan enkel via info@basickx.nl.
 • Bij het aangaan van een nieuw lidmaatschap is er een vastgestelde periode van drie maanden, daarna is er is bij alle abonnementen sprake van een opzegtermijn van een maand.
 • Een lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Het bedrag van het abonnement wordt op de 1e van de maand (met uitzondering van de zomervakantie) via automatische incasso afgeschreven van het bij ons bekende rekeningnummer. In de zomervakantie wordt er niets afgeschreven. Het abonnement loopt na de zomer automatisch verder, tenzij je je vóór augustus hebt uitgeschreven.
 • Na aanvang van de lessen is restitutie van het lesgeld niet meer mogelijk.
 • Er kan in overleg na start van het les jaar nog ingestroomd worden.
  De leerling word na de proefles ingeschreven via de website
  Het automatisch incasso telt de lessen voor de 1e van de maand mee, €10 inschrijfkosten en de contributie van de maand zelf bij de eerste incasso.
 • In het tarief is één lesuitval berekend in geval van ziekte of nood.
 • Optredens kunnen ook gelden als les.
 • Basickx behoudt zich te allen tijde het recht de tijden en tarieven te wijzigen.
 • Bij inschrijving van minimaal 5 leerlingen gaat de les door. Basickx behoudt zich het recht lessen te annuleren bij aanvang van het schooljaar wanneer dit minimum niet is behaald. Restitutie van het lesgeld zal plaatsvinden.

Lessen

 • De leerling schrijft zich in voor één of meerdere vaste tijdstippen in de week. Basickx deelt de leerlingen in op basis van leeftijd op een vast tijdstip. De leerling dient zich aan de vastgestelde lesuren te houden.
 • De leerling dient 5 tot 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn voor een snelle wisseling tussen de lessen.
 • Wanneer de leerling niet aanwezig kan zijn, dient de docent hiervan tijdig op de hoogte gebracht te worden per e-mail of Whatsapp bericht.
 • Leerlingen mogen hun mobiele telefoon mee de zaal in nemen als deze op stil staat. Verwachten ze een belangrijk telefoontje geef dit aan bij de docent.
 • Het is niet toegestaan voor ouders, bekenden of onbekenden om tijdens de lessen in de zaal te komen en naar de lessen te kijken. Uitsluitend in nader overleg met de docent wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • Bij voorkeur draagt de sportkleding waarin hij/zij goed kan bewegen.
  Peuters en Kleuters zijn hiervan uitgezonderd.
 • De leerling neemt geen overbodige kledingstukken of spullen mee in de danszaal.
 • Basickx huurt ruimtes bij de Annaschool, Onder de Mast, Rijserf en Koutershof. Wij vragen de leerlingen met respect met deze ruimtes om te gaan. Alle regels die in het desbetreffende gebouw gelden, gelden ook in de lesruimte van Basickx.
 • De leerling is zelf verantwoordelijk om zijn of haar afval na de les op te ruimen (flesjes, verpakkingen, etc.).
 • Basickx behoudt zich het recht gemaakte foto’s en video’s tijdens de lessen, repetities of optredens te gebruiken ter promotionele doeleinden, zowel online als offline. Wij zullen hiervoor jaarlijks toestemming aan u vragen bij aanvang van het schooljaar. U bent niet verplicht om toestemming te geven.
 • Bij ongewenst en ongepast gedrag kan toegang tot de volgende lessen geweigerd worden. Met gevolg stop van het gehele abonnement en directe uitschrijving.

Aansprakelijkheid

 • De leerling dient zelf zorg te dragen voor een goed beheer van persoonlijke eigendommen. Basickx is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen in of rond de lesruimte.
 • Basickx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke schade of letsel die ontstaat tijdens de lessen. Deelname aan de lessen en verblijf in de lesruimte gebeurt geheel op eigen risico. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door de leerling gedragen.
 • Leerlingen met verhoogde gezondheidsrisico’s hebben voor deelname aan de lessen met een arts overlegd of zij aan de lessen kunnen deelnemen.

Contactgegevens

BASICKX
Alles Danst
www.basickx.nl
info@basickx.nl

K.v.K. Breda 73608270