Privacyverklaring Basickx

Zundert, augustus 2018

Op 25 mei 2018 is de Europese Privacywet AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) in werking gegaan. Door deze wet hebben mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Ook Basickx heeft een verantwoordingsplicht aan de leden over het gebruik van persoonlijke gegevens. Middels deze verklaring willen wij jullie op de hoogte brengen van de gegevens die wij bijhouden.

  1.  Onze ledenadministratie staat in softwareprogramma’s die voldoen aan de AVG wet.
  2.  De gegevens die jullie ingevuld hebben bij de inschrijving, zijn de gegevens die wij verwerken. Dit gaat om: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en school. Deze staan in ons ledenadministratie- en boekhoudsysteem. Deze persoonsgegevens zijn privacygevoelig en worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Onder dit doel verstaan wij de betaling, correspondentie en groepssamenstelling op basis van adresgegevens en leeftijd. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard conform de richtlijnen voor het bewaren van administratie voor de Belastingdienst.
  3. Bij het versturen van een e-mail zetten wij de e-mailadressen altijd in BCC. Dit kan effect hebben op SPAM controle. Voeg info@basickx.nl dus ALTIJD toe aan het adresboek.
  4.  Marleen, Hilke en administratieve medewerkers hebben inzicht in de persoonlijke gegevens die in de softwareprogramma’s verwerkt staan. Andere docenten hebben enkel toegang tot presentielijsten met naam, telefoonnummer en e-mail.
  5. Alle medewerkers of opdrachtnemers van Basickx zijn verboden om op welke wijze dan ook aan derden, direct of indirect, persoonsgegevens te verstrekken die ze tijdens de werkzaamheden voor Basickx verkregen hebben.
  6. Deze geheimhoudingsplicht mag worden verbroken wanneer het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de werkzaamheden of als er een wettelijke verplichting bestaat om deze informatie aan een derde te verstrekken.
  7. Op het moment dat jullie persoonlijke gegevens willen inzien, wijzigen of verwijderd willen hebben, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@basickx.nl.
  8. Voor het gebruik van foto- en videomateriaal vragen wij eenmalig toestemming middels een toestemmingsformulier. Vervolgens herinneren wij alle leden jaarlijks via e-mail over hun recht dit te wijzigen.